picture

Your independent property consultants - Porthmadog - Criccieth - Harlech - Blaenau Ffestiniog - Bala

Cymraeg | English

Ar Werth

picture

I weld yr eiddo sydd ar werth cliciwch yma »

Eiddo Masnachol

picture

Eiddo Masnachol ar werth cliciwch yma »

Gwasanaethau Eraill

picture

Gwasanaethau eraill ar gynnig cliciwch yma »

picture

Aelodau o:
Professional Association Membership details


Croeso i'n gwefan
Tom Parry & Co.

nadoligpicture


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Ers ei sefydlu yn 1912, mae cwmni Tom Parry & Co yn un o’r asiantwyr tai annibynol hynaf yn Ne Gwynedd, ac yn arbenigo yng ngwerthiant eiddo preswyl a masnachol.

Yr ydym yn ymfalchio yn ein traddodiad o enw da am werthu a darparu gwasanaeth personol a phroffesiynol i’n cleientiaid, ac yn ymwybodol o’r hyn sydd yn mynd ymlaen yn ein cymuned.   Mae gennym staff cyfeillgar gydag ymroddiad brwdfrydig i ddarparu gwasanaeth cydwybodol i’n cwsmeriaid.

Mae gennym bump o swyddfeydd wedi ei lleoli mewn mannau amlwg ar brif strydoedd Porthmadog, Criccieth, Harlech, Blaenau Ffestiniog a’r Bala.

Er mwyn hyrwyddo eich eiddo i’r eithaf, byddwn hefyd yn ei hysbysebu ar RightMove, sef y wefan eiddo fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Bookmark and Share