Chwilio am eiddo

Lleoliad

Radiws

Lleiafswm

Uchafswm

Ystafelloedd wely (oleiaf)

Ystafelloedd wely (hyd at)

Amdanom Ni

Ers ei sefydlu ym 1912, mae cwmni Tom Parry & Co yn un o’r asiantwyr tai annibynol hynaf yn Ne Gwynedd, ac yn arbenigo yng ngwerthiant eiddo preswyl a masnachol ynghyd a phrisiadau a gwasanathau ymgynghori ar eiddo.

Yr ydym yn ymfalchio yn ein traddodiad o enw da am werthu a darparu gwasanaeth personol a phroffesiynol i’n cleientiaid, ac yn ymwybodol o’r hyn sydd yn mynd ymlaen yn ein cymuned. Mae gennym staff cyfeillgar gydag ymroddiad brwdfrydig i ddarparu gwasanaeth cydwybodol i’n cwsmeriaid

Eiddo'r Mis

Llandderfel, Bala

: Bungalow - Detached  : For Sale  : 4  : 1  : 2

£239,000

Offers in the region of

Y Glynnor Estate, Gellilydan, Blaenau Ffestiniog

: House - Terraced  : For Sale  : 3  : 1  : 2

£86,500

Porthmadog

80 High Street,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9NW

+44(0)1766 512505/513164

sales@tomparry.co.uk

Harlech

6 High Street,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2YA

+44(0)1766 780883

tom-parry@btconnect.com

Blaenau Ffestiniog

17 High Street,
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd,
LL41 3AA

+44(0)1766 830126

blaenau@tomparry.co.uk

Bala

38 High Street,
Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

+44(0)1678 521025

bala@tomparry.co.uk

Property Ombudsman RICS